Proiect realizat cu sprijinul unui grant din partea Islandei, Lichtenstein-ului și Norvegiei prin Mecanismul Financiar al Spațiului Economic European

Parteneri

Parteneri acad unibuc

Contact

Propunerile sau sugestiile dumneavoastra le puteti formula verbal la intalnirile cu reprezentantii nostri sau in scris la adresa noastra de contact.

Calea Victoriei 125, Sector 1, Cod postal 010071, Bucuresti, ROMANIA

Telefon: +40 21-212 8640

Fax: +40 21-211-6608

NOI APELURI DE PROIECTE PENTRU TINERII FERMIERI ŞI CREŞTEREA VALORII ADAUGATE A PRODUSELOR AGRICOLE ŞI FORESTIERE

APDRP a lansat astazi, 1 iunie 2010, doua noi apeluri de proiecte in cadrul PNDR, pentru urmatoarele masuri:

 • Masura 112 „Instalarea tinerilor fermieri”
 • Masura 123 - „Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere”


Termenul limita pentru depunerea proiectelor este 30 iunie 2010.

Masura 112 – „Instalarea tinerilor fermieri”

Alocare financiara disponibila: 50.000.000 euro

Beneficiarii eligibili in cadrul acestei masuri sunt fermierii in virsta de pana la 40 de ani (neimpliniti la data depunerii Cererii de finantare), persoane fizice sau juridice care practica in principal activitati agricole si a caror exploatatie agricola:

 • are o dimensiune economica cuprinsa intre 6 si 40 UDE;
 • este situata pe teritoriul tarii;
 • este inregistrata in Registrul fermelor si Registrul agricol.


Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri este de 10.000 euro pentru o exploatatie agricola cu dimensiunea minima de 6 UDE, iar peste aceasta dimensiune, sprijinul pentru instalare poate creste cu 2.000 Euro/1UDE, dar nu va putea depasi 25.000 euro.

Masura 123 – „Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere”

Alocare financiara disponibila: 170.000.000 euro

Printre beneficiarii eligibili se numara:

 • microintreprinderile si IMM-urile;
 • Alte intreprinderi, care au mai putin de 750 angajati sau cu o cifra de afaceri care nu depaseste 200 milioane euro
 • Cooperative agricole de procesare a produselor agricole
 • Societati cooperative de valorificare
 • Asociatii familiale


Intensitatea sprijinului financiar nerambursabil acordat variaza intre 25% si 50%, iar plafoanele maxime pentru un proiect variaza intre 2 si 3 milioane de euro in functie de tipul solicitantului si regiunea de dezvoltare. 

Masura 112 – „Instalarea tinerilor fermieri”

Alocare financiara disponibila: 50.000.000 euro

Beneficiarii eligibili in cadrul acestei masuri sunt fermierii in virsta de pana la 40 de ani (neimpliniti la data depunerii Cererii de finantare), persoane fizice sau juridice care practica in principal activitati agricole si a caror exploatatie agricola:

 • are o dimensiune economica cuprinsa intre 6 si 40 UDE;
 • este situata pe teritoriul tarii;
 • este inregistrata in Registrul fermelor si Registrul agricol.


Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri este de 10.000 euro pentru o exploatatie agricola cu dimensiunea minima de 6 UDE, iar peste aceasta dimensiune, sprijinul pentru instalare poate creste cu 2.000 Euro/1UDE, dar nu va putea depasi 25.000 euro.

 

Masura 123 – „Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere”

Alocare financiara disponibila: 170.000.000 euro

Printre beneficiarii eligibili se numara:

 • microintreprinderile si IMM-urile;
 • Alte intreprinderi, care au mai putin de 750 angajati sau cu o cifra de afaceri care nu depaseste 200 milioane euro
 • Cooperative agricole de procesare a produselor agricole
 • Societati cooperative de valorificare
 • Asociatii familiale


Intensitatea sprijinului financiar nerambursabil acordat variaza intre 25% si 50%, iar plafoanele maxime pentru un proiect variaza intre 2 si 3 milioane de euro in functie de tipul solicitantului si regiunea de dezvoltare.

 

Fisiere atasate acestui articol