Proiect realizat cu sprijinul unui grant din partea Islandei, Lichtenstein-ului și Norvegiei prin Mecanismul Financiar al Spațiului Economic European

Parteneri

Parteneri acad unibuc

Contact

Propunerile sau sugestiile dumneavoastra le puteti formula verbal la intalnirile cu reprezentantii nostri sau in scris la adresa noastra de contact.

Calea Victoriei 125, Sector 1, Cod postal 010071, Bucuresti, ROMANIA

Telefon: +40 21-212 8640

Fax: +40 21-211-6608

Grant-uri şi Finanţări

POR- Programul Operational Regional

www.inforegio.ro

 

POS-M - Programul Operational Sectorial Mediu

Implementarea Sistemelor Adecvate de Management pentru Protecţia Naturii”

http://www.mmediu.ro/proiecte_europene/01_integrare_europeana/02_POS_mediu/04_Axa_4/GS4-Sesiunea3-consultare-oficiala.doc

 

Programul Life+

http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus/components/documents/lifeplus_evaguide.pdf

 

Programul „Patrimoniu in pericol”

http://www.cultura.ro/Documents.aspx?ID=413