Proiect realizat cu sprijinul unui grant din partea Islandei, Lichtenstein-ului și Norvegiei prin Mecanismul Financiar al Spațiului Economic European

Parteneri

Parteneri acad unibuc

Contact

Propunerile sau sugestiile dumneavoastra le puteti formula verbal la intalnirile cu reprezentantii nostri sau in scris la adresa noastra de contact.

Calea Victoriei 125, Sector 1, Cod postal 010071, Bucuresti, ROMANIA

Telefon: +40 21-212 8640

Fax: +40 21-211-6608

Conservarea bio ?i geo-diversit??ii ca suport al dezvolt?rii ?i al cre?terii economice ?i sociale a zonei ?ara Ha?egului-Retezat

Este ceea ce propune Academia Romana - promotor al proiectului, cu accea?i tem? ?i partenerii ei, Universitatea Bucure?ti ?i Asocia?ia Intercomunal? ??ara Ha?egului?.

Proiectul creaz? un nou si unic complex de cercetare n domeniul bio ?i geo-diversit??ii care va putea deveni un model ?i pentru alte zone ale Romniei, ducnd la crearea unei Re?ele Na?ionale de Biodiversitate. Acesta reprezint? un beneficiu pentru mediu, o contribu?ie la identificarea ?i stabilirea direc?iilor economice pentru o dezvoltare durabil?, pentru crearea unui mediu de afaceri zonal ecologic ?i sustenabil.

Scopul proiectului, deosebit de complex, const? n dezvoltarea de mijloace, metode ?i instrumente pentru monitorizarea, conservarea ?i valorificarea durabil? a bio ?i geo-diversit??ii n zona ?ara Ha?egului-Retezat, inclusiv prin crearea unei structuri proprii de cercetare - Centrul de cercet?ri pentru conservarea bio ?i geo-diversit??ii ?ara Ha?egului-Retezat n comuna Berthelot.

Pe lng? scopul ?tiin?ific, beneficiile pentru comunitatea local? aduse prin realizarea acestui proiect finan?at prin mecanismul EEA and Norway Grants ?i condus de c?tre Academia Romn? sunt multiple.

Acesta asigur? un sprijin real pentru dezvoltarea durabil? a zonei prin elaborarea unei Strategii de Dezvoltare, prin elaborarea unui Ghid pentru Dezvoltarea Durabil? a Afacerilor, prin organizarea de sesiuni ?i seminarii ce au ca obiectiv cre?terea nivelului de preg?tire a peste 100 de tineri ntreprinz?tori din zon? ?i a inform?rii cu privire la oportunit??ile privind eco-agricultura tradi?ional? a zonei ?ara Ha?egului-Retezat.

Valoarea total? a proiectului, ncadrat la capitolul MEDIU, este de 2.083.337 ?, din care 1.579.865 ? reprezint? finan?area extern?.

Conacul Berthelot

Conacul Berthelot, donat Academiei Romne n anul 1926 de c?tre generalul francez Henri Mathias Berthelot, membru de onoare al Academiei Romne, a fost na?ionalizat de c?tre regimul comunist ?i n prezent este proprietatea privat? a Academiei Romne ca urmare a procesului de restituire.

Con?tientiznd necesit??ile de dezvoltare ale zonei, Academia Romn? a hot?rt s? transforme aceast a?ez?mnt privat, ntr-un spa?iu public de interes local, care s? serveasc? dezvolt?rii durabile a zonei ?ara Ha?egului - Retezat.

Prin derularea acestui proiect de cercetare ?tiin?ific?, Academia Romn?, cel mai nalt for na?ional de consacrare ?tiin?ific? ?i cultural?, va continua tradi?ia sa de a fi n slujba na?iei prin promovarea ?tiin?ei n toate domeniile, a limbii romne ?i a culturii.